ติดต่อหน่วยงาน

สำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี

ที่อยู่  100/6 หมู่ 2 ถ.นครอินทร์ ต.บางไผ่

 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2447 1526 โทรสาร 0 2447 1526  

 EMAIL : nonthaburi@md.go.th

วันที่:07 กันยายน 2564

เข้าชม:

Post View : 793

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin