วันที่ 9 สิงหาคม 2564 รก.ผจภ.2 (นบ.) และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จภ.2 (นบ.) นำโดยนายอำนาจ สอนหมวก รก.ผจภ.2 (นบ.) และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 “ รักษ์เจ้าพระยา ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ” ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จภ.2(นบ.) บูรณาการร่วมกับเทศบาลนครปากเกร็ด และอบต.บางตะไนย์ ร่วมกันเก็บขยะและเก็บผักตบชวาริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือวัชรีวงศ์และท่าเรือเทศบาลปากเกร็ด เพื่อเป็นไปตามนโยบายกรมเจ้าท่าที่ เร่งพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสู่ความเป็นมาตรฐาน “ สะดวก สะอาด ปลอดภัย ทันสมัย “ พร้อมรับการให้บริการประชาชน และนักท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 2 จภ.2 (นบ.) ร่วมเชิญชวนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี

หน้า 9 จาก 9
1 7 8 9