วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 จภ.2(นบ.) เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

จภ.2(นบ.) นำโดยนายอำนาจสอนหมวก รก.ผจภ.2(นบ.) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม
ในส่วนของจภ.2(นบ.) มีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินการและชี้แจงในที่ประชุม ดังนี้
1. จัดทำประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและติดตามสถานการณ์น้ำเพิ่มสูงขึ้น
2. จัดทำคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยในพื้นที่
3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เรือ เดินเรือช้าและเบา
4. ตรวจสอบท่าเทียบเรือในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยและมีมาตรฐาน

วันที่:30 สิงหาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 50

ข้อมูลโดย: adminnonthaburi