อำนาจหน้าที่

 

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี
 
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด คือ จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี
 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.รับผิดชอบงานตรวจการขนส่งทางน้ำ งานตรวจเรือ งานทะเบีนยเรือและงานคนประจำเรือในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่:29 ตุลาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 325

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin