“เจ้าท่านนท์ ร่วมใจ รักษ์ดิน ฟื้นฟูชีวิต”

“Soils and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ดำเนินกิจกรรม “เจ้าท่านนท์ ร่วมใจ รักษ์ดิน ฟื้นฟูชีวิต” โดยร่วมกันเติมดิน ใส่ปุ๋ยต้นไม้บริเวณสำนักงาน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
#WorldasoliDay #วันดินโลก #ดินดีน้ำสมบูรณ์เกื้อกูลชีวิต #soilandwatersourceoflife

วันที่:27 ธันวาคม 2566

เข้าชม:89

ข้อมูลโดย: adminnonthaburi

แกลเลอรี่