เจ้าท่านนท์ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566

จภ.2 (นบ.) นำโดยนายอำนาจ สอนหมวก ผจภ.2 (นบ.) ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1.เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฯ ณ ห้องมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๕ อาคาร ๕ ชั้น
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม
2.เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดนนทบุรี และมีภาครัฐและภาคเอกชนร่วมปล่อยขบวนรถในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี

วันที่:27 ธันวาคม 2566

เข้าชม:96

ข้อมูลโดย: adminnonthaburi

แกลเลอรี่