วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 จภ.2(นบ.)เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566
จภ.2(นบ.) นำโดยนายอำนาจสอนหมวก ผจภ.2(นบ.) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดงานโดยเทศบาลนครนนทบุรี และมีนางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี
ทั้งนี้ จภ.2(นบ.) ได้เตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว โดยมีการดำเนินการตรวจความปลอดภัยของท่าเรือ อุปกรณ์ความปลอดภัย ของเรือ และประกาศนียบัตรคนประจำเรือ พร้อมทั้งจัดเตรียมเรือตรวจการณ์พร้อมเจ้าหน้าที่สำหรับควบคุมจราจรทางน้ำ ในการนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือเพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในวันดังกล่าวอีกด้วย

วันที่:21 พฤศจิกายน 2566

เข้าชม:113

ข้อมูลโดย: adminnonthaburi

แกลเลอรี่