จภ.2 (นบ.) เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2567

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี โดยนายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2567 บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี โดยมีนายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการแถลงข่าว ร่วมกับ นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนนทบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนนทบุรี โดยเป็นการส่งเริมอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี และส่งผลต่อการกระจายรายได้การท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่น
ทั้งนี้ เทศบาล ฯ จะจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชืงอนุรักษ์วัฒนธรรม ในวันอาทิตย์ ที่ 11,18,25 กุมภาพันธ์ และอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี ศาลหลักเมือง (เดิม) วัดโตนด วัดบางระโหง วัดไทรม้าใต้ วัดตำหนัก พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ วัดฉิมพลีสุทธาวาส และวัดปรมัยยิกาวาส

วันที่:02 กุมภาพันธ์ 2567

เข้าชม:80

ข้อมูลโดย: adminnonthaburi

แกลเลอรี่