จภ.2 (นบ.) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมกรมเจ้าท่า ประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี โดยนายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมกรมเจ้าท่า ประจำปี พ.ศ. 2567 3 ด้าน (กตัญญู วินัย และสุจริต) ดังนี้

📢 กิจกรรมที่ 1 เจ้าหน้าที่ร่วมกันเคารพธงชาติหน้าเสาธง และปฏิญาณตน เพื่อส่งเสริมความกตัญญูต่อประเทศชาติ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลากรในองค์กร

📢 กิจกรรมที่ 2 เจ้าหน้าที่ทุกคนแต่งกายด้วยเครื่องแบบกรมเจ้าท่าที่ถูกต้อง เพื่อสร้างระเบียบ วินัย ในองค์กร

📢 กิจกรรมที่ 3 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) พร้อมร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมให้บริการประชาชน

วันที่:05 กุมภาพันธ์ 2567

เข้าชม:67

ข้อมูลโดย: adminnonthaburi

แกลเลอรี่